Profesinis Mokymas

Specialios „Lohr“ automobilvežių techninės priežiūros mokymai

Tikslai

 • Išmokti tinkamų remonto metodų.
 • Įgyti pagrindines hidraulikos žinias.
 • Savarankiškai atlikti „Lohr“ automobilvežių techninės priežiūros ir (arba) gedimų šalinimo darbus.

Dalyviai

Techninės priežiūros paslaugas teikiantis darbuotojas
Išankstiniai reikalavimai

Nėra

Mokymų turinys

Techninė priežiūra

 • Darbų lygmenų nustatymas
 • Skirtingo lygmens darbų periodiškumas
 • Skirtingų dalių susidėvėjimo lygio įvertinimas
 • Skirtingų tepalų ir alyvų naudojimas

Kėlimo sistemos

 • Įvairios kėlimo sistemos (sraigtinės, teleskopinės, kabelinės)
 • Skirtingų versijų identifikavimas
 • Susidėvėjimo kontrolės metodai

Hidraulika

 • Atsargumo priemonės, kurių reikia imtis atliekant darbus hidraulikos sistemoje
 • Hidraulikos sistemos sudėtis
 • Debeto ir slėgio sąvokos
 • Skirtingų hidraulikos sistemos komponentų tyrimas (siurblys, kėliklis, skirstytuvas)
 • "DANFOSS PVG 32" ir "REXROTH SM 12" technologijų skirtumai
 • Skirtingų modelių taikymas ir ypatumai
 • Hidraulikos sistemų slėgio sureguliavimas pagal modelį

Sukabinimas

Rutulinis vilkties kablys

 • Priežiūros periodiškumas
 • Skirtingos montavimo versijos
 • Skirtingos pavažų versijos
 • Suveržimo varžtų sūkio momentas

Sukabinimo stabilizatorius

 • Mechaninis stabilizatorius
 • Pneumatinis stabilizatorius
 • Pavažų susidėvėjimo kontrolės metodai
 • Pavažų keitimas
 • Suveržimo varžtų sūkio momentas

Rizika ir prevencija

 • Pavojų, kylančių atliekant „Lohr“ automobilvežių techninės priežiūros darbus, analizė. Atsargumo priemonės, kurių privaloma imtis prieš bet kokį darbą

Trukmė

3 dienos

Vieta

„Lohr Service“, Dupigheimas

Žinių įvertinimas

Vertinimo klausimynas

Mokymo priemonės

Suteikiamos tinkamos mokymo priemonės, „LOHR“ dokumentai ir hidraulikos sistemos dalių tiekėjų dokumentai, atliekami praktiniai darbai su perduotais naudotis įrenginiais

Įgytų žinių patvirtinimas

Stažuotės pažymėjimas

Reikalinga įranga

Užrašinės ir asmens apsaugos priemonės

Skaityti daugiau