Elektros instaliacija

Speciali „Lohr“ automobilvežių elektros instaliacija

Tikslai

 • Perprasti „VALEO“, „ASPOCK“ ir kitų prekių ženklų elektros instaliacijos sudedamųjų dalių technologinius principus.
 • Išmokti skaityti „Lohr“ automobilvežių elektros instaliacijos schemas.
 • Savarankiškai atlikti „Lohr“ automobilvežių gedimų šalinimo darbus.

Dalyviai

Techninės priežiūros paslaugas teikiantis darbuotojas

Išankstiniai reikalavimai

Pagrindinės elektros instaliacijos žinios

Mokymų turinys

Principas

 • „Lohr“ automobilvežių pasirinkimas
 • „ASPOCK“ asortimento pristatymas
 • Visų komponentų pristatymas
 • Montavimo vilkike metodai ir įranga
 • Montavimo kėbule ir (arba) priekaboje metodai ir įranga

Išnagrinėtų komponentų vaizdavimas elektros schemose

 • Elektros schemos skaitymo metodika
 • Automobilvežių elektros schemų analizė
 • Schemos atkūrimas instaliuojant
 • Matavimo ir kontrolės taškų nustatymas
 • Taikomų priemonių išaiškinimas

Gedimų šalinimo metodika

 • Teorinė diagnostika
 • Matavimo prietaisų naudojimas
 • Praktinės gedimų paieškos procedūra

Praktinė konkretaus atvejo analizė (dažnų gedimų sąrašas)

 • Kiekvieno elektros grandinės komponento praktinis tikrinimas pateiktame įrenginyje
 • Komponentų ekspertizė (išardymas)
 • Gedimų simuliacija ir praktinis metodo taikymas

Rizika ir prevencija

 • Pavojų, kylančių atliekant „Lohr“ automobilvežių elektros instaliacijos priežiūros ir remonto darbus, analizė. Atsargumo priemonės, kurių privaloma imtis prieš bet kokį darbą

Trukmė

2 dienos

Vieta

„Lohr Service“, Dupigheimas

Žinių įvertinimas

Vertinimo klausimynas

Mokymo priemonės

Suteikiamos tinkamos mokymo priemonės, „LOHR“ dokumentai ir hidraulikos sistemos dalių tiekėjų dokumentai, atliekami praktiniai darbai su perduotais naudotis įrenginiais

Įgytų žinių patvirtinimas

Stažuotės pažymėjimas

Reikalinga įranga

Užrašinės ir asmens apsaugos priemonės

Electric Module

Skaityti daugiau