Tikslai ir turinys

Dalijamės žiniomis, kad geriau patenkintume jūsų poreikius

  • Pagerinti jūsų techninių darbuotojų žinias apie produktą
  • Užtikrinti vienodą aptarnavimą bet kuriame centre, apmokant „Lohr“ įgaliotųjų aptarnavimo centrų ir remonto dirbtuvių darbuotojus.
  • Optimizuoti transporto priemonių išlaikymo išlaidas ir naudojimo koeficientą.
  • Užtikrinti gerą baigiamo naudoti gaminio perpardavimo vertę.
  • Patvirtinti kompetentingumą atlikti gaminių garantinės priežiūros darbus.
  • Mokymai vyksta 2–3 dienas įmonės „Lohr Service“ buveinėje Dupigheime arba jūsų įmonės patalpose.
  • Teorinis mokymas derinamas su praktiniu mokymu naudojant mokomąją transporto priemonę.
  • Įgytos žinios patikrinamos ir patvirtinamos.
  • Mokymai gali vykti įvairiomis kalbomis (prancūzų, anglų, vokiečių, ispanų, rusų).
  • Bet kuris techninio darbuotojo pareigas einantis asmuo, pageidaujantis įgyti, atnaujinti arba patobulinti žinias apie „Lohr“ automobilvežių priežiūrą ir remontą.

Mokymų turinys nuolat papildomas ir atnaujinamas atsižvelgiant į „Lohr“ gaminių raidą. Siūlomi 2 mokymų moduliai, apimantys techninę priežiūrą ir atsargines dalis, kurioms skiriamas ypatingas dėmesys:

Mokymas

Skaityti daugiau